“com.android.phone işlemi durduruldu” Hatası Çözümü – Pc Webim