bellek nerdeyse dolu bazı fonksiyonlar çalışmayabilir – Pc Webim